ԱՌԱԳԱՍՏԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ԱՌԱԳԱՍՏԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻՆ