LAND ROVER EXPERIENCE DRIVES

LAND ROVER EXPERIENCE DRIVES

ԵԿԵՔ ՍՐՏԱՌՈՒՉ, ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐՈՎ ԼԻ ԱՐԿԱԾԻ ՀԵՏԵՎԻՑ

EUROPE LAND ROVER EXPERIENCE CENTRES

FRANCE LAND ROVER EXPERIENCE

FRANCE LAND ROVER EXPERIENCE

Փարիզից քիչ հեռու, նավարկեք ֆրանսիական դրախտային գյուղերով և փորձագետների հետ միասին հաղթահարեք տեղանքի դժվարությունները:

Բացահայտեք ավելի խնդրահարույց տեղանք և կատարելագործեք ձեր վարելու տեխնիկան որակավորված հրահանգչի ղեկավարությամբ: Նավարկեք տարբեր արտաճանապարհային տարրեր և ձեռք բերեք ավելի մեծ վստահություն, որը կպատրաստի ձեզ իրական աշխարհի միջավայրերին կամ կորոշեք գնալ բարձր արագությամբ ասֆալտային հուզիչ փորձառություն:
LES COMES - SPAIN

LES COMES - SPAIN

Located an hour outside Barcelona in the grounds of an exquisite 10th-century house, Les Comes offers challenging, varied terrain across rugged Catalonian landscape.

This is your chance to get behind a Land Rover wheel and enjoy a very exciting driving experience in Le Comes' 60 hectares off-roading course.
THE ABOVE AND BEYOND TOUR

THE ABOVE AND BEYOND TOUR

If you’re up for a challenge, so are we. The Above and Beyond Tour is coming, putting you behind the wheel of your favourite Land Rover on a number of thrilling obstacles or terrains. With intense inclines, dramatic descents, sideways tilts and more – the tour is all about experiencing Land Rover’s signature capability with composure first hand. After all, where’s the fun in flat?
ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

ԱՄՐԱԳՐԵՔ ՁԵՐ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԴՐԱՅՎԸ

29 Վարորդական փորձի կենտրոններ: Հետազոտությունների աշխարհ:

ՆՈՐ ԱՐԿԱԾՆԵՐ ԵՔ ՈՒԶՈՒ՞Մ

Արտասովոր ճամփորդություններ աշխարհով մեկ
ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ