THE ABOVE AND BEYOND TOUR

PUSH YOUR DRIVING SKILLS TO THE LIMIT. YOU NEVER FORGET A LAND ROVER EXPERIENCE.
Land Rover-ում մենք միշտ փնտրում ենք հետաքրքիր նոր ուղևորություններ: Մենք ապրում ենք վերելքների, վայրէջքների և կողային թեքությունների համար: Կտրուկ վերելքներ և կտրուկ վայրէջքներ: Yայռոտ գետերի հուներ, սառցե ճանապարհներ և վերելքներ դեպի վեր: Մենք միշտ պատրաստ ենք ամեն ինչի ։ Ինչ էլ որ լինի, ոչ թե Ինքնաթիռ: